Dowiedz się SuperNova - Czytanie tekstu pod kursorem myszy (polskie napisy)

Dowiedz się więcej na https://www.yourdolphin.com/supernova Transkrypcja: Czytanie tekstu pod kursorem myszy. Witam i zapraszam do zapoznania się z samouczkiem Dolphin. W tej instrukcji zademonstruję jak ustawić SuperNova Access Suite, tak aby odczytywany był tekst pod myszką. SuperNova może odczytywać dowolny tekst znajdujący się pod kursorem myszki. Domyślnie opcja ta jest wyłączona, przed pierwszym jej użyciem należy ją włączyć. Aby włączyć tą funkcję przejdź do menu Mowa znajdującego się w panelu sterowania SuperNova, następnie wybierz Oznajmianie, w tym oknie zaznacz pole wyboru "oznajmiaj tekst pod kursorem myszy" i wybierz "zastosuj W tym oknie zaznacz opcję "Ogłoś tekst pod myszką|, następnie kliknij Zastosuj. Teraz gdy kursor myszki będzie znajdował się nad tekstem SuperNova będzie odczytywać tekst pod kursorem, tak jak to widać tutaj w Microsoft Word 2007. [Vocaliser] Wstaw, Układ strony, Odnośniki, Jeden z czołowych producentów herbaty na świecie." Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji czytania dostępnych w SuperNova przejdź do systemu pomocy SuperNova. Możesz go uruchomić wciskając klawisze CAPS LOCK + F1. Dziękuję Aby zobaczyć więcej filmów odzwiedź stronę www.yourdolphin.com