Dowiedz się SuperNova - Pasek szybkiego dostępu (polskie napisy)

Czytaj z polskimi napisami.

Transcript

Pasek szybkiego dostępu.

Witam i zapraszam do zapoznania się z samouczkiem Dolphin.

W tym samouczku przyjrzymy się paskowi szybkiego dostępu, który znajduje się w Microsoft Word oraz innych programach pakietu Office, a także bardzo pomocnej funkcji dostępnej w SuperNova, która pozwala na prosty dostęp do paska szybkiego dostępu oraz na korzystanie z wszystkich jego funkcji.

Pasek szybkiego dostępu znajduje się w górnym, lewym rogu okna Microsoft Word i zawiera on najczęściej używane narzędzia.

Domyślnie

- Zapisz

- Powtórz

- Dostosuj pasek

Sprawdźmy w jaki sposób można dodawać elementy do paska szybkiego dostępu i jak korzystać z tych funkcji.

Mam tutaj kilka linijek tekstu, które chciałbym edytować.

Najpierw chciałbym pogrubić i wyśrodkować pierwszą linię tekstu.

Następnie w trzecim zdaniu chciałbym sprawdzić pisownie ponieważ jak widać w środkowej części zdania jest błąd.

Zazwyczaj można skorzystać ze skrótów klawiszowych lub przejść na górę ekranu do wstążki, można także skorzystać z paska szybkiego dostępu -- co zrobię teraz.

Najpierw dodam narzędzie pogrubiania czcionki do paska szybkiego dostępu.

Najpierw przenosimy fokus do wstążki wciskając klawisz ALT. Korzystanie z funkcji „Podświetlenia fokusa", dlatego dookoła fokusa widoczny jest duży czerwony kwadrat. Dzięki temu fokus jest łatwy do zauważenia. Przemieszczam się teraz po wstążce, do czasu aż odnajdę narzędzie pogrubienia.

Teraz gdy fokus znajduje się funkcji pogrubienie mogę wcisnąć SHIFT + F10, spowoduje to wyświetlenie dodatkowego menu. Dostępna jest tutaj opcja „Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp".

Wciśnij po prostu klawisz ENTER, a narzędzie pogrubienia zostanie teraz dodana do paska szybkiego dostępu.

Następnie wykonam te same czynności, aby dodać inne narzędzia, chciałem wyśrodkować tekst oraz sprawdzić pisownię.

Należy ponownie wcisnąć klawisz ALT, aby przenieść fokus do wstążki, teraz mogę przejść strzałką w dół do narzędzia wyjustuj, wciskam ponownie klawisze SHIFT+F10 i wybieram opcję „Dodaj do paska narzędzi szybki dostęp".

Ostatnie narzędzie muszę dodać w trochę inny sposób, ponieważ muszę przejść najpierw do zakładki Recenzja.

Tak więc ponownie wciskam klawisz ALT, przechodzę klawiszem strzałki w bok do zakładki Recenzja, a następnie do narzędzia „Pisownia i gramatyka", wciskam klawisze SHIFT+F10 i wybieram z wyświetlonego menu „Dodaj do paska narzędzi szybki dostęp".

Wszystkie potrzebne narzędzia znajdują się teraz na pasku szybkiego dostępu. SuperNova wyposażona jest w bardzo poręczne narzędzie, dzięki któremu można w prosty sposób je wybierać. Jest to możliwe po wciśnięciu CAPS LOCK + Q.

Jest to miniaturowa wersja "Poszukiwacza elementów", z którego można również korzystać w Internecie lub innych funkcjach Microsoft Word. Wyświetlana jest wówczas lista narzędzi dostępnych na pasku szybkiego dostępu.

Dostępne u mnie funkcje to: Zapisz, Powtórz oraz dodane przez mnie narzędzia Pogrubienie, Wyjustowanie oraz Pisownia i gramatyka.

Teraz skorzystam z tych narzędzi.

Najpierw muszę zaznaczyć pierwszą linię tekstu, skorzystam z klawiszy SHIFT + END, co spowoduje zaznaczenie całej linii tekstu.

Teraz chcę pogrubić czcionkę oraz wyśrodkować tekst tej linii, wciskam CAPS LOCK + Q, aby otworzyć wyszukiwarkę narzędzi paska szybkiego dostępu, przechodzę w dół listy do opcji Pogrubienie i wciskam ENTER.

Tekst jest pogrubiony.

Chciałem również wyjustować tekst, tak więc ponownie wciskam klawisze CAPS LOCK + Q, przechodzę w dół do narzędzie Wyjustuj i wciskam klawisz ENTER.

Teraz tekst jest pogrubiony i wyjustowany.

Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poprawić, czyli pisownię.

Teraz mógłbym wcisnąć klawisz F7, aby rozpocząć sprawdzanie pisowni, jednak gdybym nie pamiętał skrótu klawiszowego mogę przejść do paska narzędzi szybkiego dostępu.

Ponownie wciskam klawisz CAPS LOCK + Q, tutaj dostępna jest funkcja Sprawdzania pisowni i gramatyki.

Wybierz tą opcję i wciśnij ENTER, wyświetli się okno sprawdzania pisowni i gramatyki.

Wybieram odpowiedni wyraz i opcję Zmień, w ten sposób zakończyłem edytowanie dokumentu.

To były krótkie informacje na temat paska szybkiego dostępu w programie Microsoft Word i przydatnej funkcji dostępnej w SuperNova po wciśnięciu CAPS LOCK + Q, którego możesz użyć, aby mieć dostęp do tych narzędzi.

Dziękuję

Aby obejrzeć więcej filmów odwiedź stronę www.yourdolphin.com lub przejdź do systemu pomocy wciskając CAPSLOCK + F1.