Använd Läsaren i EasyBookshelf (EasyBookshelf V6)

Denna video beskriver hur du använder Läsaren i EasyBookshelf för att läsa, navigera, lägga till bokmärken och söka i böcker samt annat material.