Hur du ändrar läshastighet och ljudinställningar – EasyReader för Windows v10

I denna video presenteras hur du ställer in läshastighet och gör andra ljudinställningar i EasyReader. Se fler videor på https://www.youtube.com/playlist?ist=PLO2Cuw0FJsbywC0MggY6UaJmqDFXp_IVv Ta reda på mer på https://yourdolphin.com/EasyReader-App