EasyReader for Windows - Böcker | Dolphin Computer Access

Online-bibliotek
Öppna en ny bok från ett online-bibliotek
Öppna en bok från CD-, DVD- eller en USB-enhet
Importera en bok från CD-\DVD-skiva eller USB-enhet till "Mina böcker"
Läs text som är kopierad till klippbordet
Få mer information om en bok
Ta bort en bok från "Mina böcker"
Logga ut från ett online-bibliotek som erbjuder böcker
Enheter & mappar
Inställningar


Online-bibliotek

EasyReader erbjuder åtkomst till böcker från ett antal olika online-bibliotek. För de flesta online-bibliotek behöver du registrera dig som användare innan det är möjligt att få åtkomst till att logga in, söka efter, ladda ned och läsa böcker samt annat innehåll. För vissa online-bibliotek krävs en betald prenumeration. Oftast är ett online-bibliotek begränsat till ett specifikt land. En del online-bibliotek erbjuder fri åtkomst till böcker utan att man är registrerad användare. Detta omfattar främst online-bibliotek som innehåller äldre böcker för vilka upphovsrätten inte längre gäller.

Ta reda på vilka bibliotek som finns tillgängliga i EasyReader här:
https://yourdolphin.com/EasyReader/Libraries-List

Öppna en ny bok från ett online-bibliotek

Du kan använda EasyReader för att söka efter, ladda ned, öppna och läsa böcker från online-bibliotek.

För att göra detta:

 1. Kontrollera att du är ansluten till internet.
 2. Välj det bibliotek, bland de som är listade i sidofältet, som du vill besöka. Om ett online-bibliotek som du vill ansluta till saknas i listan, välj "Hantera bibliotek" för att lägga till det online-biblioteket.
 3. Krävs inloggning, skriv in ditt användarnamn och lösenord för det specifika online-biblioteket.
 4. Sök efter böcker genom att använda de olika sökkategorierna eller sökfältet för att hitta önskad bok. Notera att samtliga online-bibliotek inte erbjuder sökmöjligheter. I dessa fall är sökfältet inte tillgängligt.
 5. Önskar du veta mer om en specifik bok välj "Information" ( Bild på knapp ).
 6. När du hittat en bok du vill ladda ned och läsa välj "Nedladdning" ( Bild på knapp ). Under nedladdningsprocessen kan du välja "Avbryt" ( Bild på knapp ) för att avbryta nedladdningen.
 7. När nedladdningen är komplett utförd, välj "Spela" ( Bild på knapp ) för att öppna boken. Alternativt kan du fortsätta att söka efter och ladda ned fler böcker. Böckerna som du laddar ned läggs till i "Mina böcker".

Om online-biblioteket du är ansluten till erbjuder funktionen "Bokhylla" eller motsvarande kan du, efter att du är inloggad, gå direkt till "Mina böcker" för att även se innehållet och läsa böcker som är nedladdade till "Bokhyllan" i ditt online-bibliotek. Detta gäller t.ex. för online-biblioteken Legimus eller Inläsningstjänst AB. De förändringar som du gör i EasyReader synkroniseras med "Bokhylla"-funktionen i ditt online-bibliotek. Lägger du till eller tar bort en bok från "Mina böcker" i EasyReader läggs den till eller tas den bort med automatik även från "Bokhylla"-funktionen i ditt online-bibliotek.

Öppna en bok från CD-, DVD- eller en USB-enhet

Du kan öppna en bok på CD-, DVD-, USB-enhet eller en DAISY hårdvaruspelare i EasyReader.

För att göra detta:

 1. Sätt i CD-, DVD-skiva eller anslut USB-enheten till datorn.
 2. Välj enhet från "Enheter & mappar" i sidofältet. När enheten är vald söker EasyReader efter innehåll som kan öppnas på skivan/enheten.
 3. Sök efter böcker.
 4. Vill du ha mer information om en bok välj "Information" ( Bild på knapp ).
 5. När du har hittat en bok som du vill läsa välj "Spela" ( Bild på knapp ) för att öppna boken.

Notera att böcker som du öppnar från CD-\DVD-spelaren eller USB-enheten inte presenteras i "Mina böcker". För att lägga till en bok från en CD-\DVD-skiva eller USB-enhet till "Mina böcker" behöver du först importera boken. Importprocessen kopierar boken från CD-/DVD-skiva eller USB-enheten till datorn.

Importera en bok från CD-\DVD-skiva eller USB-enhet till "Mina böcker"

Du kan lägga till en bok från CD-\DVD-skiva eller USB-enhet till "Mina böcker" genom att importera boken. Importprocessen kopierar boken från den externa lagringsenheten till datorn.

För att göra detta:

 1. Sätt i CD-\DVD-skivan i eller anslut USB-enheten till datorn.
 2. Välj "Öppna" ( Bild på knapp ) samt "Importera från datorn".
 3. Välj filtyp från listan i dialogrutan "Öppna". Om du inte vet vilken filtyp som skall väljas, välj alternativet "Alla filer".
 4. Leta dig fram till destinationen där boken finns och markera boken.
 5. Välj "Öppna"-knappen. Kopieringen påbörjas. Du får information om när kopieringen är slutförd.

När kopieringen är slutförd finns boken på plats i "Mina böcker".

Läs text som är kopierad till klippbordet

EasyReader kan användas för att läsa text som är kopierad till klippbordsfunktionen i Microsoft Windows.

För att göra detta:

 1. Kopiera text från en hemsida eller ett dokument till klippbordet.
 2. Välj "Öppna" ( Bild på knapp ) och "Öppna från klippbordet" i EasyReader.

OBS! EasyReader spar inte information från klippbordet. För att spara information som du kopierar till klippbordet som en datafil måste du använda ett program som t.ex. Microsoft Word för att utföra detta. Det är därefter möjligt att använda funktionen "Importera från datorn" i EasyReader för att kopiera filen till "Mina böcker". EasyReader har stöd för flera olika filformat t.ex. MS Word (docx) och text (txt). Se avsnittet Snabbguide för ytterligare information.

Få mer information om en bok

Du kan få mer information om en bok genom att välja "Information" ( Bild på knapp ). Informationen innefattar boktitel, författare och storlek. Bokinformationen kan även omfatta en sammanfattning av boken, utgivare, publiceringsår etc. Vilken ytterligare information som finns tillgänglig är beroende av innehållsleverantör.

Ta bort en bok från "Mina böcker"

Du kan ta bort en bok från "Mina böcker" genom att högerklicka på boken som du vill radera och välja alternativet "Ta bort" i snabbmenyn. Det är även möjligt att ta bort en bok genom att välja boken och därefter trycka på DELETE-tangenten.

EasyReader tar bort boken. Om det aktuella online-biblioteket har stöd för detta så raderas boken även från bokhyllan i andra läsapplikationer/enheter. Så är fallet t.ex. i Legimus och Inläsningstjänst AB.

Logga ut från ett online-bibliotek som erbjuder böcker

Standardinställningen i EasyReader är att programmet minns dina inloggningsuppgifter. Dessa uppgifter används för att logga in dig med automatik till valt/valda online-bibliotek i samband med att du startar EasyReader. Du loggar ut från ett online-bibliotek på följande vis:

 1. Säkerställ att du är inloggad på internet.
 2. Välj alternativet "Hantera bibliotek" i sidofältet.
 3. Välj bibliotek.
 4. Välj knappen "Logga ut".
 5. Om du vill radera online-biblioteket från sidofältet välj "Ta bort".

OBS! Utloggning från online-biblioteket raderar inte automatiskt nedladdade böcker från detta bibliotek i "Mina böcker". Önskar du radera dessa böcker måste du manuellt ta bort dem från "Mina böcker".

Enheter & mappar

Lägg till mappar i "Enheter & mappar"

Du kan lägga till dina egna val av mappar till "Enheter & mappar" i sidofältet. När du väljer mapp söker EasyReader automatiskt igenom den mappen och dess undermappar samt listar det innehåll som finns i mappen förutsatt att det är i något av de format som stöds av EasyReader. Detta kan vara en praktisk och mycket användbar funktion i t.ex. en utbildningsmiljö. Du kan t.ex. lägga till en mapp i ett skolnätverk som automatiskt övervakas. Här kan du t.ex. en lärare spara böcker och dokument som då per automatik laddas ned till "Mina böcker" i EasyReader.

För att lägga till en mapp:

 1. Välj alternativet "Inställningar" i sidofältet.
 2. I "Lägg till böcker från:" välj "Lägg till"-knappen.
 3. Välj mappdestination och tryck därefter "OK".
 4. Skriv in namnet på mappen och välj "OK". Namnet du skriver in presenteras i "Enheter & mappar".
 5. Upprepa dessa steg tills dess att samtliga mappar du önskar lägga till är tillagda.

Sök efter en bok i en mapp

Du kan söka efter en bok i en mapp. Detta är en mycket användbar funktion om mappen innehåller ett större antal böcker.

För att göra detta:

 1. Välj den mapp som du vill söka i från sidofältet.
 2. Skriv in sökorden i sökfältet och välj "Sök" ( Bild på knapp ).
 3. Om sökningen resulterar i många träffar försök med ett alternativt sökbegrepp, t.ex. genom att lägga till författarnamnet eller ett unikt ord i bokens titel.

Sortera böcker i en mapp

EasyReader använder standardinställningen "Senaste" för att sortera böcker i en mapp. Alternativet "Senaste" placerar den bok du senast har läst alternativt laddat ned överst i listan. Du kan ändra ordningen över sorteringen såsom böckerna presenteras genom att välja en annan inställning för "Sortering" ( Bild på knapp ).

För att göra detta:

 1. Välj "Sortering" ( Bild på knapp ).
 2. Välj "Senaste", "Titel" eller "Författare".

EasyReader sorterar böckerna i stigande, alfabetisk ordning. Inställningen används för både "Mina böcker" och alla "Enheter & mappar". Inställningen har ingen effekt på "Mina nyheter". "Mina nyheter" sorterar alltid alfabetiskt och visar den senaste utgåvan överst.

Skicka bok till en extern enhet

Du kan kopiera en bok som finns i "Mina böcker" till en extern enhet som t.ex. en DAISY hårdvaruspelare eller en USB lagringsenhet. Detta innebär att du kan läsa en bok på en mobil enhet eller flytta en bok mellan olika datorer.

För att göra detta:

 1. Anslut hårdvaruenheten till datorn.
 2. Högerklicka på den bok du önskar flytta till en enhet. En snabbmeny öppnas.
 3. Välj "Skicka till enhet".
 4. Välj enheten eller disken som du vill skicka boken till och tryck därefter "OK". EasyReader kopierar boken till enheten och bekräftar när processen är utförd.
 5. Om enheter inte presenteras i listan välj "Avbryt". Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn och detekterad av Windows. Repetera därefter ovanstående steg.

Inställningar

Ändra mapp för nedladdade böcker

Standardinställningen är att EasyReader laddar ned böcker till mappen "Mina dokument\Dolphin EasyReader". Du kan ändra destinationen dit EasyReader laddar ned böcker i "Inställningar".

För att göra detta:

 1. Välj "Inställningar" i sidomenyn.
 2. I inställningen "Spara nedladdningar här" välj "Bläddra"-knappen.
 3. Välj ny destination för mapp och tryck "OK".

OBS! EasyReader flyttar inte böcker från föregående till den nya mappen. Du måste importera böckerna du vill kunna läsa eller lägga till nuvarande mapp till "Enheter & mappar" för att göra böckerna tillgängliga för läsning.

Logga ut från alla online-bibliotek i samband med att EasyReader stängs

Du kan välja att EasyReader skall logga ut från alla online-bibliotek när du stänger EasyReader. Detta är viktigt, t.ex. om du använder EasyReader på en publik dator eller en dator som du på annat sätt delar med andra användare.

För att göra detta:

 1. Säkerställ att du är ansluten till internet.
 2. Välj "Hantera bibliotek" i sidofältet.
 3. Markera kryssrutan "Logga ut alla bibliotek när EasyReader stängs".

OBS! Utloggning från online-bibliotek innebär inte att redan nedladdade böcker raderas från bokhyllan. Om du önskar att radera dessa böcker måste de manuellt tas bort ifrån "Mina böcker".