EasyReader for Windows - Snabbguide

Ändra språk för användargränssnittet
Filformat som stöds
Tangentbordskommandon och tryckskärmsgester


Ändra språk för användargränssnittet

EasyReader finns tillgängligt i flera olika språk. Du kan byta språk för användargränssnittet i "Inställningar".

För att göra detta:

  1. Välj "Inställningar" i sidofältet.
  2. Öppna listan för inställningen för "Språk".
  3. Välj språk och tryck på "OK" för att bekräfta.
  4. Stäng och starta om EasyReader.

Filformat som stöds

EasyReader kan användas för att öppna filer i följande format:

  • DAISY 2 (ncc.html).
  • DAISY 3 / NIMAS (.opf).
  • Epub books (.epub)
  • MS Word (.docx OBS! ej stöd för .doc)
  • HTML (.htm).
  • Text (.txt).

Tangentbordskommandon och tryckskärmsgester

Allmänt

Funktion

Kortkommando

Hjälp F1
Gå tillbaka till boklista ESCAPE
Uppdatera online-innehåll och mappövervakning F5
Flytta till nästa huvudfönster F6
Gå till inställningar F7
Skicka till (om tillgängligt i aktuell bok) F9
Öppna dialogrutan "Om" F12
Radera bok (om radering är tillgängligt) DEL
Öppna från klippbord CTRL + V
Importera från dator CTRL + O
Öppna menyn "Sortering" CTRL + S
Gå till sökfältet (om tillgängligt) CTRL + F
Bokinformation CTRL + I
Öppna snabbmeny SHIFT + F10

Läsare

Funktion

Kortkommnado

Spela/Stoppa F5 (eller MELLANSLAG)
Nästa synkroniseringspunkt PIL NED
Föregående synkroniseringspunkt PIL UPP
Välj nästa ord PIL HÖGER
Välj föregående ord PIL VÄNSTER
Nästa rubrik H
Föregående rubrik SHIFT + H
Nästa rubrik på nivå 1 1
Nästa rubrik på nivå 2 2
Nästa rubrik på nivå 3 3
Nästa rubrik på nivå 4 4
Nästa rubrik på nivå 5 5
Nästa rubrik på nivå 6 6
Föregående rubrik på nivå 1 SHIFT + 1
Föregående rubrik på nivå 2 SHIFT + 2
Föregående rubrik på nivå 3 SHIFT + 3
Föregående rubrik på nivå 4 SHIFT + 4
Föregående rubrik på nivå 5 SHIFT + 5
Föregående rubrik på nivå 6 SHIFT + 6
Öka uppspelningshastighet CTRL + PIL HÖGER
Minska uppspelningshastighet CTRL + PIL VÄNSTER
10 sekunder framåt (endast tillgängligt i böcker som innehåller ljud) CTRL + PIL NED
10 sekunder bakåt (endast tillgängligt i böcker som innehåller ljud) CTRL + PIL UPP
Gå till början HOME
Gå till slutet END
Växla fokus mellan dokumentområdet och knappen Spela/stoppa F6
Gå till lista med rubriker (repetera för att stänga listan med rubriker) CTRL + H
Gå till sida (förutsätter att boken innehåller siduppmärkning) CTRL + G
Skrolla en sida nedåt (vid slutet av dokumentet försöker den att navigera till nästa dokument) PAGE DOWN
Skrolla en sida uppåt (vid början av dokumentet försöker den att navigera till slutet av föregående dokument) PAGE UP
Gå till nästa sida (förutsätter att boken innehåller siduppmärkning) CTRL + PAGE DOWN
Gå till föregående sida (förutsätter att boken innehåller siduppmärkning) CTRL + PAGE UP
Sök CTRL + F
Sätt bokmärke B
Sätt bokmärke + notering SHIFT + B
Gå till lista med bokmärke (repetera för att stänga listan med bokmärken) CTRL + B
Bokinformation CTRL + I
Textinställningar F7
Ljudinställningar F8
Öka fontstorlek CTRL + PLUS
Minska fontstorlek CTRL + MINUS
Återställ fontstorlek CTRL + NOLL
Markera all text CTRL + A
Kopiera markerad text CTRL + C
Stava markerat ord S
Lägg till markerat ord till TTS lexikon L

Tryckskärmsgester

Funktion

Gest

Simulera dubbelklick Enkeltryck med 1 finger
Öppna snabbmeny Tryck och håll kvar med 1 finger
Öka fontstorlek (i samband med bokläsning) Dra isär 2 fingrar
Minska fontstorlek (i samband med bokläsning) Dra ihop 2 fingrar
Gå till text (i samband med bokläsning) Enkeltryck på texten med 1 finger